Streekmarkt Sexbierum

Visit Sexbierum onderzoekt de mogelijkheden om periodiek (jaarlijks?) een streekmarkt te organiseren rond de monumentale Molen de Korenaar en/of in het dorpscentrum van Sexbierum.

Daarbij zal vooral aandacht kunnen worden besteed aan:

 • Molen de Korenaar
 • Historisch dorpscentrum van Sexbierum, waaronder de Sixtuskerk
 • Monumenten in Sexbierum en oud-Barradeel
 • Overige dorpen van de voormalige gemeente Barradeel
 • Werelderfgoed Waddenzee
 • Agrarische sector

Daarbij kan worden gedacht aan de volgende elementen:

 • braderie / streekmarkt met verkoop van streekproducten en lokale souvenirs
 • workshops
 • ringrijderij
 • rondleidingen en excursies
 • exposities van kunst (Wad-Art)
 • wandel- en fietsroutes
 • excursies naar Waddenzee Werelderfgoed

Deze pagina kan regelmatig worden aangepast.