Beeldmerk en logo

Beeldmerk

Afbeelding van het gemeentewapen van de voormalige gemeente Barradeel.Het beeldmerk van Visit Sexbierum bestaat uit een aangepaste versie van het gemeentewapen van de voormalige, op 1 januari 1984 opgeheven gemeente Barradeel, waarvan Sexbierum de hoofdplaats was.

Het wapen werd op 25 maart 1818 als volgt beschreven:
"Dwars doorsneden met een dijk van paalwerk op dewelk rustende is een koornschoof van goud, het bovenste gedeelte des schilds verbeeldende eene hemelsblaauwe lucht, in het benedenste gedeelte des schilds een stille zee."
NB : gevoerd met een gouden kroon van 3 bladeren en 2 parels.
(Bron: Heraldry of the world )

Van het gemeentewapen zijn verschillende versies in omloop. Op de website van Heraldry of the world vind je een aantal versies met toelichtingen.

De door Visit Sexbierum gebruikte versie staat hier niet bij. De herkomst hiervan is helaas onbekend en kon niet meer worden achterhaald. Op mijn verzoek heeft illustrator, cartoonist en vormgever Stef Ringoot de oorspronkelijk wat onduidelijke afbeelding strakker en helderder gemaakt en daarmee flink opgefrist.

Logo

Het huidige logo van Visit Sexbierum bestaat uit de combinatie van het beeldmerk en het woordmerk, gevormd door de onder elkaar geplaatste woorden "Visit Sexbierum" en "Mooi Barradeel". Dit logo zie je bovenaan elke webpagina.