Vlaggen en Wimpels

Je vindt hier een overzicht van de beschikbare vlaggen en wimpels van de voormalige gemeente Barradeel en de inliggende dorpen. Niet elk dorp beschikt (nog) over een eigen dorpsvlag en dorpswimpel. De vlaggen kunnen worden besteld bij www.mastenenvlaggen.nl. De vlaggen worden daar ook nader omschreven.

Vlag van Barradeel

Vlag gemeente Barradeel
Bestel via Mastenenvlaggen.nl

Wimpel van Barradeel

Wimpel gemeente Barradeel
Bestel via Mastenenvlaggen.nl

Dorpswimpel Oosterbierum

Dorpswimpel Oosterbierum
Bestel via Mastenenvlaggen.nl

Dorpswimpel Tzummarum

Dorpswimpel Tzummarum
Bestel via Mastenenvlaggen.nl

Dorpswimpel Firdgum

Dorpswimpel Firdgum
Bestel via Mastenenvlaggen.nl

Dorpswimpel Minnertsga

Dorpswimpel Minnertsga
Bestel via Mastenenvlaggen.nl