Over Visit Sexbierum

Regelmatig wandel ik met mensen uit de Randstad of een andere locatie buiten Friesland in het buitengebied van Sexbierum en langs de Waddenzee.

Het valt mij daarbij op dat men vaak lovend is over de weidsheid, de ruimte en de rust in deze streek.  Ook vindt men het prachtig om hier verre horizonnen te kunnen zien, iets wat in een bosrijke of stedelijke omgeving niet kan. Verder geniet men hier van het licht en de wolkenluchten.

Voor mij reden om met deze website de dorpen van de voormalige, op 1 januari 1984 opgeheven gemeente Barradeel als 'eigen streek' op toeristisch en recreatief gebied te promoten. Deze dorpen zijn Sexbierum, Pietersbierum, Wijnaldum, Oosterbierum, Klooster-Lidlum, Tzummarum, Firdgum en Minnertsga, inclusief de buurtschappen Roptazijl, Getswerdersyl, Koehool en Dijkshoek.

Mooi Barradeel: Barradeel als toeristische streek aan de Waddenzee

De hogere doelen van Visit Sexbierum zjin:

 • ondersteunen van de lokale, veelal agrarische ondernemers in deze streek;
 • trekken van binnen- en buitenlandse toeristen, ze hier langer te laten verblijven en meer te laten besteden;
 • deze toeristen informatie bieden over deze dorpen en de aangrenzende regio;
 • de eigen inwoners bewuster maken van de waardevolle natuurlijke, landschappelijke, toeristische en recreatieve mogelijkheden die hun vertrouwde woon- en leefomgeving biedt.

Visit Sexbierum wil deze doelen als volgt realiseren:

 • promoten van de toeristische en recreatieve kwaliteiten van Sexbierum, Barradeel en omgeving;
 • benutten van de status van de - over een lengte van 10 km - aangrenzende Waddenzee als Werelderfgoed;
 • samenwerking met provincie Fryslân, gemeente Waadhoeke, de dorpsbelangen, lokale ondernemers, dorpsbewoners en belangenorganisaties;
 • stimuleren tot de ontwikkeling en verkoop van toeristische en recreatieve producten en diensten, waaronder:
  • lokale souvenirs;
  • het ontwikkelen, beschrijven en uitzetten van één of meer gemarkeerde wandelroutes;
  • laten plaatsen van meer wandelbankjes in het buitengebied

Tot slot vind ik het fijn om op een positieve manier bezig te zijn met de leefbaarheid van mijn eigen woonplaats.

Deze website verkeert nog in het opbouwstadium. Veel informatie moet nog worden toegevoegd. Graag ontvang ik daarvoor input van locale ondernemers en inwoners van Sexbierum en Pietersbierum.

Over mijzelf

Portretfoto van Meindert van Dijk

Ik ben Meindert van Dijk, 66-plusser, inmiddels gepensíoneerd, maar nog wel actief als wandelcoach, natuurgids en fotograaf. Ik woon sinds 1984 met veel plezier in Sexbierum. Ik ben met Friese roots geboren en opgegroeid in de Randstad (onder meer Rijswijk en Noordwijkerhout). Ik wandel graag in het buitengebied en bezoek daarbij regelmatig de Waddenkust. Ik geniet daar van de natuur, de rust, ruimte en stilte. Met mijn Natuurfotowandelingen en wandelcoachwandelingen laat ik anderen daar ook van genieten.

Werelderfgoed Waddenzee

Sinds 2021 ben ik Gastheer Werelderfgoed Waddenzee. Ik volgde hiervoor de Ondernemerscursus NW Fryslân ‘Gastheer Waddenzee Werelderfgoed’ die werd verzorgd door de Waddenvereniging. In 2022 werd ik bovendien Ambassadeur Werelderfgoed Waddenzee. Meer over dit ambassadeurschap lees je in 'Trotse ambassadeurs' op Visit Wadden.

Waddengoud

Logo Keurmerk WaddengoudIn 2010 ontving ik als natuurfotograaf en organisator van Natuurfotowandelingen van de Stichting Waddengroep het Keurmerk Waddengoud. Ik voldeed daarmee aan de eisen op het gebied van fotografie en waddenbeleving van Waddengoud.

In mijn webshop bij Werk aan de Muur vind je een selectie van mijn mooiste foto's uit het Waddengebied.

Bezoek ook eens mijn websites: