Firdgum

Firdgum (Fries: Furdgum) is een dorp in de gemeente Waadhoeke, in de Nederlandse provincie Friesland. Het ligt nabij de Waddenzee, ten noordwesten van Minnertsga en ten noordoosten van Tzummarum. Langs het dorpsgebied loopt de N393 en door het dorpsgebied stroomt de Grote Kolk. Het dorp kent een kleine dorpskern.

 

In 2021 telde het dorp 70 inwoners. Onder het dorp valt ook de buurtschap Dijkshoek. Net als de bewoning aan de Hoarnestreek ligt dat in de Hornestreek. Het dorp werkt veel samen met het naastgelegen dorp Tzummarum, ze hebben ook een gezamenlijk een dorpsbelangenvereniging.
Inhoud

Geschiedenis

Het dorp is op een terp ontstaan in de vroege Middeleeuwen. In 1150-1158 wordt kopie van een document uit 802-817 vermeld als Fardincheim en die uit 944 als Ferdigheim. In de 13e eeuw werd de plaats vermeld als Ferdengum, in 1456 als in Firdighum, in 1482 als Feyrdigum en Ffyrdigum, in 1505 als Ffirdgum en in 1568 als Furtgum.

De plaatsnaam zou verwijzen naar het feit dat de woonplaats (heem/um) was van de familie Fardinga. De terp van het dorp is in 1920 deels afgegraven.

Tot de gemeentelijke herindeling op 1 januari 1984 behoorde Firdgum tot de per die datum opgeheven gemeente Barradeel. En tussen 1984 en 2018 lag het dorp in de gemeente Franekeradeel. Per 2018 is Franekeradeel opgegaan in de gemeente Waadhoeke.

States

In en bij het dorp hebben vier states gestaan. Dit betroffen de Camstra State, Farnia State, de Jelgersma State en de Klein Folta (ook wel Folopta. De states werden allemaal vervangen door grotere boerderijen.

Kerk en de kerktoren

De hervormde kerk van Firdgum is in 1794 wegens bouwvalligheid afgebroken, maar de 13e-eeuwse toren is blijven staan. In de Kerktoren van Firdgum bevindt zich een klok uit 1471.

Yeb Hettinga Museum

Het dorp kent een eigen museum. In de voormalige basisschool Yeb Hettinga bevindt zich een archeologisch steunpunt met een vaste collectie van lokale vondsten en wisselende exposities van hedendaagse kunstenaars. Het museum heet het Yeb Hettinga Museum

Spoorwegstation

Aan de rand van het dorpsgebied Firdgum lag stopplaats Firdgum aan de NFLS-spoorlijn van Stiens naar Harlingen.

Sport en cultuur

Het dorp heeft een eigen kaatsvereniging, Hald Moed geheten. Sinds 1995 kent het dorp ook een paardensportvereniging, PSV De Jelgersmaruiters. En sinds eind 2017 kent het dorp de Activiteitencommissie Tzummarum-Firdgum.

Bekende (ex-)inwoners

De Friese dichter Sybe Krol ligt op het kerk van Firdgum begraven. Hij woonde er voor zijn dood er samen met de Friese zanger en gitarist Roel Slofstra. Verder heeft de kunstschilder Jan Murk de Vries enige tijd in Firdgum gewoond.

Zie ook

Lijst van rijksmonumenten in Firdgum