Minnertsga

Minnertsga

Minnertsga (Fries: Minnertsgea) is een dorp in de gemeente Waadhoeke, in de Nederlandse provincie Friesland. Het ligt nabij de Waddenzee ten noordoosten van Franeker en ten noordwesten van Leeuwarden, tussen Tzummarum en Sint Jacobiparochie. Door het dorp loopt de N393 en door het dorpsgebied stromen de Minnertsgaaster Vaart, de Grote Kolk en het Oudemeer.

 

In 2021 telde het dorp 1.740 inwoners. Bij het dorp eindigt/begint de weg Hoarnestreek van de Hornestreek. Op de grens met Sint Jacobiparochie ligt de kleine streek Mooie Paal.

Geschiedenis

Het dorp is het meest oostelijke dorp van de dorpen die op de kwelderwal langs de Waddenzee zijn ontstaan. Het dorp is ontstaan op een terp op deze kwelderwal, zo rond 800. Daarmee is het wat jonger dan de westelijke dorpen.

In de 13e eeuw werd de plaats vermeld als Menerdkerke en Meynardiskerke, in 1319 als Menerdiskerka, in 1370 als Meynardiskerka, in 1398 als Meynaertsga, in 1473 als Mynnertsgae en in 1579 als Minnarsga. In eerste instantie verwees de plaatsnaam naar de kerk van de eigenaar of stichter Meinard. Later is daar dorp (ga) van gemaakt in plaats van kerk.

Na een eerste groei in de 17e eeuw groeide het dorp echt goed door in de loop van de twintigste eeuw. Tot 1984 behoorde Minnertsga tot de gemeente Barradeel en tussen 1984 en 2017 tot de gemeente het Bildt, waar het het enige niet-Bildtstalige dorp was. De streek Mooie Paal ligt wel op de grens van het nieuwe land (het Bildt) en het oude land (Barradeel, Hennaarderadeel, Baarderadeel, Franekerdeel en Menaldumadeel).

Van 1820 tot 1832 was het kort de hoofdplaats van de gemeente Barredeel. In de 19e eeuw kende het dorp ook een cichoreifabriek.

Kerk

De kerk van het dorp, de Meinardskerk, stamt uit de 16e eeuw, maar kent nog stukjes van de 13e eeuw kerk. Oorspronkelijk was de kerk gewijd aan Martinus (Sint Maarten).

Spoorweg- en busstation

Op 2 december 1902 werd bij het dorp een station geopend aan de NFLS-spoorlijn van Stiens naar Harlingen. De afkorting van de stationsnaam was Mn, en het station lag op 15 kilometer van Stiens. Op 1 december 1940 werd het station weer gesloten.

Het tramstation van Mooie Paal was tevens het een eindpunt van een buslijn, met een kleine garage. Later werd dit het busstation. Het is een perronbusstation.

Sport

Het dorp kent sinds 1966 een eigen voetbalvereniging, VV Minnertsga. Verder kent het de volleybalvereniging SBO.

Cultuur

Sinds 1894 kent het de Christelijke Muziekvereniging Oranje Minnertsga, dat naast een gewone fanfare een drumfanfare heeft en ook andere muziekdisciplines. Verder heeft het dorp een dorpshuis plus, de MFA De Doarpsfinne.

Onderwijs

Het dorp heeft één basisschool, IKC De Twirre

Bekende (ex-)inwoners

  • Carel Æmilius Els Collot d'Escury
  • De kaatser Klaas Anne Terpstra, die twee keer de PC won.

Geboren in Minnertsga

  • Jacobus Sibrandi Mancadan (1602-1680), schilder en burgemeester
  • Seerp Anema (1875-(ca.)1950), dichter
  • Hendrik Wagenvoort (1886 - 1976), hoogleraar Latijn
  • Cornelis den Besten (1894-onbekend), burgemeester
  • Anne Anema, (1872-1966), politicus
  • Obbe Norbruis (1895-1970), burgemeester
  • Reinout Bakker (1920-1987), wijsgeer en theoloog
  • Annejoke Smids (1963), schrijver van jeugdboeken

Zie ook

Lijst van rijksmonumenten in Minnertsga

Externe link

Minnertsga vroeger - geschiedenis in woord en beeld