Oosterbierum

Oosterbierum (Fries: Easterbierrum) is een dorp in het noorden van de gemeente Waadhoeke, in de Nederlandse provincie Friesland. Het ligt ten noordwesten van de stad Franeker, ten noordoosten van Sexbierum en ten westen van Tzummarum. Door het dorp loopt de N393 en door het dorpsgebied de Dijksvaart. In 2021 telde het dorp 540 inwoners. Een klein stukje van de buurtschap Koehool valt onder Oosterbierum.

De bewoning aan de Hoarnestreek in de Hornestreek werd tot even voorbij halfweg van de 20ste eeuw aangeduid als de buurtschap Oosterbierumerhorn. Soms wordt het dorp Klooster-Lidlum als een buurtschap van Oosterbierum gezien omdat deze geen kern heeft. Tezamen hebben ze ook dorpsbelangenvereniging.

Geschiedenis

Het dorp ligt in middendeel van de dorpen die op de kwelderwal zijn ontstaan langs de Waddenzee. Het dorp is ontstaan op een terp op deze kwelderwal. Het is sinds de vroege middeleeuwen bewoond. In de 13e eeuw werd de plaats vermeld als Asterberen, in 1335 als Aesterbirom, in 1354 als Eesterberum, in 1399 als Oisterberen, in als 1400 Oisterberum en in 1482 als Aasterberum.

De plaatsnaam zou duiden op een oostelijke huis/schuur. Berum/Bierum zou een datief meervoud zijn van het Oudfriese woord bêre (schuur en/of huis). In 1322 zou er ook nog Westerbeeren (Westerbierum) bestaan hebben. Deze verdronk daarna in het Vlie, in de Waddenzee. Wat verder op lag Dijkshorne, dat ook verdronk.

Tot de gemeentelijke herindeling op 1 januari 1984 behoorde het tot de per die datum opgeheven gemeente Barradeel. En tussen 1984 en 2018 lag het dorp in de gemeente Franekeradeel. Per 2018 is Franekeradeel opgegaan in de gemeente Waadhoeke.

Kerken

De gotische Sint-Joriskerk kreeg rond 1500 zijn huidige vorm en was gewijd aan Sint Joris. Na enkele jaren kortweg ´de kerk van Oosterbierum` geheten te hebben draagt het sinds 2005 weer de naam St. Joriskerk. Daarnaast kende het dorp ook een gereformeerde kerk uit de 19e eeuw.

State

In het zuidwesten van het dorp bevond zich een stins van het geslacht Haerda.

Sport

In Oosterbierum is de start van de Slachtemarathon over de Slachtedijk.

Wandelroute

Door de plaats loopt de Europese wandelroute E9, ter plaatse ook Noordzeepad of Deltapad geheten.

Cultuur

Het dorp heeft een eigen dorpshuis, It Mienskar geheten.

Onderwijs

Het dorp heeft een eigen basisschool, De Flambou.

Geboren in Oosterbierum

  • Jelle Zijlstra (1918-2001), oud-minister-president en econoom
  • Rinse Zijlstra (1927-2017), politicus

Zie ook

 

Bron: Wikipedia