Musea

Archeologisch steunpunt Wijnaldum
Tsjerkepaad 3,

Archeologen weten het bijna zeker: ooit woonde er een machtige Friese koning op de Wijnaldumer terp.

In 1953 werd een van de grootste internationale terpvondsten gedaan door een boer: de gouden fibula. Deze mantelspeld ligt in het Fries Museum ...
Lees meer ...

Bunker Koehoal
Sédyk,

Op de website van Bunker Koehoal staat over de 'Stelling Koehoal' het volgende vermeld:

"Tijdens de Tweede Wereldoorlog is er aan de zeedijk tussen de woningen Sédyk 4 en 6 en aan de Griene Leane onder Tzummarum op last van de Duitse bezetters ...
Lees meer ...

Molen de Korenaar
Hearewei 30, 8855 AZ,

Korenmolen, bovenkruier met stelling in 1875 herbouwd.

Al sinds de 15e eeuw bezit Sexbierum een korenmolen. De Nederlandse Hervormde kerk heeft in 1868 de huidige molen laten bouwen. Van de opbrengst van het meel werden kaarsen gekocht. In de T ...
Lees meer ...

Camstrawei 18, 8852 RH,

Ooit een school, later een verzameling van landbouwhistorie: nu een streekmuseum met archeologie van het Friese terpengebied en locatie van de replica van een vroeg-middeleeuws Zodenhuis!

Het Yeb Hettinga Museum is gevestigd in ...
Lees meer ...

[advertentie]