Rijksmonumenten

Bron: Rijksmonumentenregister

Hoarnestreek 7, 8855 RS,

Eelsma State. Boerderij van het winkelhaaktype; het woonhuis onder zadeldak tegen topgevel, waarin twee kleine lichtopeningen.

Frjentsjerterein 25, 8855 HA,

Grote boerderij waarvan het voorhuis dwars op de schuur staat en door een schilddak is gedekt met twee hoekschoorstenen waarop borden. Omlijste ingang en zesruitsvensters.

Latsmaleane 1, 8855 XK,

Latsma State. Grote boerderij waarvan het voorhuis blokvormig onder omgaand schilddak. Ingang in het midden (later gedicht) tussen gegroefde pilasters; ook langs de dakkapel pilasters; aan de dakvoet balustrade; boven alle vensters, die zes ruiten hebb ...
Lees meer ...

Camstrawei 9, 8852 RH,

De middeleeuwse kerk (13e eeuw), oorspronkelijk gewijd aan Sint Nicolaas, werd in 1794 gesloopt. De zadeldaktoren van drie geledingen staat op een verhoogd kerkhof. In de kerktoren hangt een klok (1481) van klokkengieter Warnerus. In 1922 werd de toren ...
Lees meer ...

Liauckamaleane 2, 8855 XJ,

19e eeuwse (1862), uit gele friese steen opgetrokken, kop-hals-rompboerderij, waarvan kop en hals worden gedekt door met pannen belegde zadeldaken; van het rietgedekte schilddak van het bedrijfsgedeelte is het voorschild eveneens met pannen gedekt; uil ...
Lees meer ...

Molen de Korenaar
Hearewei 30, 8855 AZ,

Korenmolen, bovenkruier met stelling in 1875 herbouwd.

Al sinds de 15e eeuw bezit Sexbierum een korenmolen. De Nederlandse Hervormde kerk heeft in 1868 de huidige molen laten bouwen. Van de opbrengst van het meel werden kaarsen gekocht. In de T ...
Lees meer ...

Liauckamaleane 2,

Poortgebouw van de voormalige Liauckemastate. 17e eeuws poortgebouw -datering 1604 in sluitsteen aan ingangszijde- dat oorspronkelijk de toegang vormde tot het omgrachte en deels nog met een windsingel beplante terrein van de voormalige Liauckemastate ...
Lees meer ...

Sint Martinuskerk
Tsjerkepaed 1, 8851 EV,

De middeleeuwse kerk was oorspronkelijk gewijd aan de heilige Martinus. In 1876 werd het schip gebouwd en het zadeldak van de middeleeuwse toren vervangen door een spits. Hierin hangt een klok van Geert van Wou II. De kruiskerk is gebouwd naar ontwerp ...
Lees meer ...

Sixtuskerk
Tsjerkepaed 1, 8855 HM,

(Voormalig Hervormde) Kerk op verhoogd kerkhof. Diepe eenschepige kerk blijkens smalle, deels door kralen omlijste vensters uit de 13e eeuw stammend.

De eveneens 13e eeuwse toren is in 1904 met hardrode steen ommanteld. In de kerk zwierige pree ...
Lees meer ...

Station 1 Voorm. stationsgebouw van de NFLS in Tzummarum
Stasjonswei 3, 8851 EX,

Het STATIONSGEBOUW van de Noord-Friesche Locaal-Spoorwegmaatschappij is gebouwd in 1902 onder maatschappij-gebonden stationsarchitectuur en als variant op het standaardtype van het eenvoudige stationsgebouw, type B.

Ofschoon de bouwkundige staa ...
Lees meer ...

Getswerdersyl,

Terrein waarin 2 terpen. Datering: omstreeks begin jaartelling.

Alde Buorren 1, 8855 HP,

Hoekpand aan de weg rond het kerkhof onder hoog opgaand schilddak met hoekschoorstenen waarop borden. Houten goot op klossen aan zij- en achtergevel.

Monumentnummer: 8645

Alde Buorren 3, 8855 HP,

Z.g. geboortehuis van Tjerk Hiddes. Eenvoudig pand waarin grote gevelsteen voorstellend een schip.

Liauckamaleane 4, 8855 XJ,

Niet meer geheel oorspronkelijk 19e eeuws daglonershuisje, opgetrokken uit baksteen en gedekt door een met pannen belegd schilddak, waarin dakkapel. Vensters van verschillende datering, waaronder 6-ruiters. Staafankers; topschoorsteen; 1/2-steens rolla ...
Lees meer ...

[advertentie]